.

středa 24. dubna 2013

Czech language for cabin crew (at airport, check in, immigration)

At airport - Na letišti

Check-in = Odbavení


How many pieces of luggage do you have? Kolik máte kusů zavazadel?

Only one. Pouze jedno
Did you pack your luggage yourself? Balil jste si své zavazadlo sám?

Yes, I did. Ano, sám.
Has anyone given you anything to take on the flight? Dal vám někdo nějakou věc, abyste ji vzal do letadla?

No, they haven't. Ne, nikdo.
Do you have any hand-luggage? Máte nějaké příruční zavazadlo?

Yes, I have one bag. Ano, mám jeden batoh.

Immigration / Customs = Celní kontrola


May I see your passport please? Můžu vidět váš pas, prosím?
Yes, here it is. Ano, tady je.

Where did you fly from? Odkud jste letěl?
I flew from Prague. Letěl jsem z Prahy.

How long are you planning to stay? Jak tady dlouho plánujete zůstat?
I'll be staying for two weeks. Zůstanu tady dva týdny.Other Important Words


Arrival/Přílet (noun): Přílet do vaší destinace
Aisle seat/ Sedadlo u uličky: Sedadlo, které se v letadle nachází u uličky
Departure/Odlet: Odlet do jiné destinace
Duty-free shop/Obchod bez tax: Obchod na letišti, kde se neplatí taxy
Land/Přistání: Letadlo přistává na letištní plochu
Runway/Ranvej: Rozjezdová dráha pro letadla, která vzlétávají nebo přistávají
Take-off/Vzlet: Opuštění dráhy a vzlétnutí

Žádné komentáře:

Okomentovat